31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi Bildiri Gönderimi İçin Tıklayınız …

 


8.Balkan Nükleer Tıp Kongresi Bildiri Gönderimi İçin Tıklayınız ….

(İngilizce bildiri yüklemeniz gerekmektedir)

 

BİLDİRİ GÖNDERME KOŞULLARI

Bildirilerin www.untk2019.org adresi üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir.

Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün değildir.

Sadece sözlü bildiri ve poster bildiri kabul edilecektir.

ÖDÜLLER

Aşağıda belirtilen ödüllere aday olmak istiyorsanız sistemde belirtmeniz gerekmektedir.

1.TNTD Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü
2. TNTD Ulusal Kongre Genç Araştırmacı Ödülü
3. TNTD Ulusal Kongre Poster Bildiri Ödülü

BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 2500 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.

Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlandırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.

Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır

Bildiride amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısmı olmalıdır.

Bildirinizin sadece özet(metin) kısmı istenmekte olup sisteme maksimum 2 tablo ve 2 resim ekleyebilirsiniz.

Bildiri gönderirken en son basamakta ekrana bildiri önizlemesi gelir. Eğer onaylıyorsanız ‘sonlandır’ butonuna basarak bildirinizi tamamlayınız.

Birinci isim sözel sunumları kabul edilen dernek üyesi asistan (Araştırma Görevlisi) doktorların, kayıt ve konaklama ücreti TNTD tarafından karşılanacaktır.

KONU KATEGORİLERİ

PET-BT/PET-MR ile Onkolojik Görüntüleme

SPECT/SPECT-BT ile Onkolojik Görüntüleme

Radyonüklid Tedavi ve Dozimetri

Solunum ve Kardiovasküler Görüntüleme

Endokrin Hastalıklarda Görüntüleme

Nöro-psikiyatrik Görüntüleme

Pediatrik Nükleer Tıp

Nefro-ürolojik Görüntüleme

Kas-İskelet Sistemi Görüntüleme

Enfeksiyon Görüntüleme

Fizik ve Enstrümantasyon

Radyasyon Güvenliği ve Radyofarmasi

Gastrointestinal Sistem Görüntüleme

Klinik Öncesi Görüntüleme

Diğerleri

SON BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ: 11 Şubat 2019

GERİ BİLDİRİM

Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir